ติดตามพัสดุ

ติดตามพัสดุ EMS ลงทะเบียน
กรุณาพิมพ์หมายเลขสิ่งของจำนวน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค และกด ตรวจสอบ

* อาจต้องรอภายหลังจัดส่งแล้วมากสุด24ชม.ถึงจะมีข้อมูลในระบบ !

ข้อควรรู้
รหัสแจ้งส่งของ(ในประเทศ)แบบต่างๆ

* EJ / EI /EA /EB / EC นำหน้า 
>> EMS ตรวจสอบทางเน็ตได้ (อย่างละเอียด)
หมายถึงส่งของทาง EMS แบบด่วน ปกติส่ง 1 -2 วัน ถึง และมีวงเงินประกันสูง

* RG / RX / RA  /RB / RC / RD นำหน้า
 >> ลงทะเบียน ตรวจสอบทางเน็ตได้ (บอกสถานะที่ต้นทางและปลายทางเท่านั้น)
หมายถึงส่งของใส่ซอง/ใส่กล่อง และลงทะเบียน สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุทางอินเทอร์เนตได้ (ตรงนี้หากของหายจะได้ค่าประกันพัสดุในวงเงิน ที่น้อยกว่าส่งแบบธรรมดาในข้างล่างนี้ เพราะส่วนใหญ่ลงทะเบียนจริงๆจะใช้กับพวกซองจดหมาย หรือพวกเอกสาร วงเงินประกันของหายจึงน้อยกว่าแบบพัสดุ PA )

* PA /PB / PC นำหน้า
>> พัสดุธรรมดา ตรวจสอบทางเน็ตไม่ได้ (สามารถตรวจสอบได้ทางโทรศัพท์ โทร 1545 )
หมายถึงส่งของใส่กล่องส่งแบบธรรมดา (ซึ่งปกติทางไปรษณีย์จะลงทะเบียนให้พัสดุทุกชิ้นอยู่แล้ว) แต่ไม่สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุทางอินเทอร์เนตได้ แต่ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เบอร์ 1545 ถ้าส่งภายในกทม. บางพื้นที่จะได้รับของในวันรุ่งขึ้น ซึ่งไม่แตกต่างจาก EMS เลย (ตรงนี้หากของหายจะได้ค่าประกันพัสดุในวงเงิน 1,000 บาท)

อัตราค่าจัดส่งพัสดุในแบบต่างๆ

-->